Gwarancja sukcesu

Umowa o współpracę gwarancją sukcesu

Gwarantujemy zysk w pierwszym miesiącu od zakończenia szkolenia. W przeciwnym wypadku zapłacimy Ci za Twój czas!

W przypadku zakończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym, a brakiem rezultatów finansowych Organizator zobowiązuje się do wypłaty Uczestnikowi kary umownej w wysokości 75% minimalnego dochodu tj. 1 500 zł w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia drugiego etapu szkolenia.

Osobisty opiekun w ramach szkolenia

Każdemu uczestnikowi projektu zostaje przydzielony opiekun szkoleniowy, który przeprowadza przez wszystkie etapy współpracy.

Kontakt przez aplikację

Od pierwszego dnia każdy uczestnik projektu otrzymuje kontakt do swojego opiekuna przez aplikację. Dzięki temu już od samego początku może wszelkie wątpliwości wyjaśniać na bieżąco. Jesteśmy jedynym projektem w internecie, który oferuje takie rozwiązanie.