Umowa

Umowa o współpracę

Po dołączeniu do projektu każdy partner ma prawo do otrzymania umowy cywilno-prawnej dotyczącej współpracy pomiędzy projektem Uczciwy Partner, a partnerem. Umowa ma stosunek prawny co oznacza, ze jest gwarancją dla partnera.

Wzór umowy znajduje się tutaj.

W jakiś sposób zawieramy umowę?

Umowa jest zawierana w formie elektronicznej. Po dołączeniu do projektu każdy partner ma prawo wysłać zgłoszenie poprzez link, który otrzymuje po rejestracji. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Po wysłaniu zgłoszenia w przeciągu 24h wysyłamy umowę, którą partner powinien podpisać i odesłać (skan).

Czy muszę zawierać umowę?

Umowa nie jest obowiązkowa, stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla partnera.